İş Akışları

Öğrenci İşleri Süreçleri

1- SEK 08-01-02-04.01 BİTİRME ÖDEVİ-BİTİRME TASARIM PROJESİ SÜRECİ
1a_Bitirme Odevi Bitirme Tasarim Projesi Süreci Ana Çati
1b_Fakülte-TMDK Bitirme Odevi Bitirme Tasarim Projesi Süreci Visio
1c_ÖİDB Bitirme Odevi Bitirme Tasarim Projesi Süreci

2- SEK 08-01-02-04.02 BURS İŞLEMLERİ SÜRECİ
1a_Burs Irslemleri Sureci Ana Çati
1b_Fakülte-TMDK Burs Irslemleri Sureci
1c_Burslar Ve Yurtlar Koordinatörlügü Burs Irslemleri Sureci

3- SEK 08-01-02-04.03 ÇAP KREDİ DÜŞÜRME SÜRECİ
1a_Ana Çatì ÇAP Kredi Düşürme Sureci
1b_Fakülte-TMDK ÇAP Kredi Düşürme Sureci
1c_ÖİDB ÇAP Kredi Dusurme Sureci

4- SEK 08-01-02-04.04 ÇAP, YANDAL ve YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARININ BELİRLENMESİ SÜRECİ
1a_Ana Çatì CAP YANDAL ve Yatay Geçiş Kontenjanlarinin Belirlenmesi Sureci
1b_ÖİDB_CAP_YANDAL ve Yatay Geçiş Kontenjanlarinin Belirlenmesi Sureci
1c_Fakülte-TMDK CAP YANDAL ve Yatay Geçiş Kontenjanlarinin Belirlenmesi Sureci

5- SEK 08-01-02-04.05 ÇEŞİTLİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ SÜRECİ
1a_Ana Çatì Cesitli Ogrenci Etkinlikleri Gorevlendirme Sureci
1b_Fakülte-TMDK Cesitli Ogrenci Etkinlikleri Gorevlendirme Sureci
1c_Ogrenci Dekanligi Cesitli Ogrenci Etkinlikleri Gorevlendirme Sureci
1d_ITU Rektorlugu Etkinlikleri Gorevlendirme Sureci

6- SEK 08-01-02-04.06 ÖĞRENCİ DANIŞMANI ATANMASI SÜRECİ
7- SEK 08-01-02-04.07 DERS BAŞARI DEĞERLENDİRME VE DUYURU SÜRECİ

 8- SEK 08-01-02-04.08 DERS PLANLARININ GÜNCELLENMESİ SÜRECİ
1a_Ana Çatì Ders Planlarinin Guncellenmesi Sureci
1b_Fakulte TMDK Ders Planlarinin Guncellenmesi Sureci
1c_ÖİDB Ders Planlarinin Guncellenmesi Sureci

9- SEK 08-01-02-04.09 DERS PROGRAMLARI HAZIRLAMA SÜRECİ
1a_Ders Programlari Hazirlama Sureci Ana Cati
1b_Fakulte TMDK Ders Programlari Hazirlama Sureci
1c_ÖİDB Ders Programlari Hazirlama Sureci

10-SEK 08-01-02-04.10 DERSİN ÖN KOŞULLARININ GÜNCELLENMESİ SÜRECİ
1a_Dersin On Kosullarinin Guncellenme Surec Ana Cati
1b_Fakulte TMDK Dersin On Kosullarinin Guncellenme Sureci
1c_ÖİDB Dersin On Kosullarinin Guncellenme Sureci

11-SEK 08-01-02-04.11 DERS DENKLİK SÜRECİ
1a_Ders Denkligi Sureci Ana Cati
1b_Fakulte TMDK Ders Denkligi Sureci Surec
1c_ÖİDB Ders Denkligi Sureci

12-SEK 08-01-02-04.12 ERASMUS GİDEN ÖĞRENCİ SÜRECİ
1a_Erasmus Süreci Ana Çatì
1b_AB Erasmus Sureci
1c_Fakulte Erasmus Sureci
1d_ÖİDB Erasmus Sureci

13-SEK 08-01-02-04.13 GÖZETMEN GÖREVLENDİRME SÜRECİ

15-SEK 08-01-02-04.15 İZİN SÜRECİ
1a_Ana Çatı İzin Süreci
1b_Fakülte TMDK Izin Sureci
1c_ÖİDB Izin Sureci

16-SEK 08-01-02-04.16 KREDİ DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİ
1a_Kredi Değişikliği Süreci Ana Cati
1b_Fakülte TMDK Kredi Değişikliği Süreci
1c_ÖİDB Kredi Değişikliği Süreci

17-SEK 08-01-02-04.17 MAZERET SINAVI SÜRECİ
1a_ Mazeret Sìnavì Talebi Sureci Ana Cati
1b_Fakülte TMDK Mazeret Sinavì Talebi Sureci
1c_OIDB Mazeret Sinavì Talebi Sureci

18-SEK 08-01-02-04.18 DİPLOMA ALMA VE MEZUNİYET (DİPLOMA) TÖRENİ SÜRECİ
1a_Ana Çatì Diploma Alma ve Mezuniyet Diploma Toreni Sureci
1b_Fakülte TMDK Diploma Alma ve Mezuniyet Diploma Toreni Sureci
1c_ÖİDB Diploma Alma ve Mezuniyet Diploma Toreni Sureci

19-SEK 08-01-02-04.19 ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI SÜRECİ
1a_Ogrenci Disiplin Sorusturmasi Süreci Ana Çati
1b_Fakülte-TMDK Ogrenci Disiplin Sorusturmasi Süreci
1c_ÖİDB Ogrenci Disiplin Sorusturmasi Süreci

20-SEK 08-01-02-04.20 ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİMİ SÜRECİ

 21-SEK 08-01-02-04.21 ÖZEL ÖĞRENCİ (İTÜ'YE GELEN) SÜRECİ
1a_Ozel Ogrenci (İTÜ'ye Gelen) Süreci Ana Çatì
1b_Fakülte-TMDK Ozel Ogrenci (İTÜ'ye Gelen) Süreci
1c_ÖİDB Ozel Ogrenci (İTÜ'ye Gelen) Süreci

22-SEK 08-01-02-04.22 ÖZEL ÖĞRENCİ (İTÜ'DEN GİDEN) SÜRECİ
1a_Ozel Ogrenci (ITU'den Giden) Sureci Ana Çati
1b_Fakülte-TMDK Ozel Ogrenci (İTÜ'den Giden) Sureci
1c_ÖİDB Ozel Ogrenci (ITU'den Giden) Sureci

23-SEK 08-01-02-04.23 SINAV SONUCUNA İTİRAZ SÜRECİ
1a_Sinav Sonuclarina itiraz Sureci Ana Çati
1b_Fakülte-TMDK Sinav Sonuclarina itiraz Sureci Süreci
1c_ÖİDB Sinav Sonuclarina itiraz Sureci

24-SEK 08-01-02-04.24 STAJ İŞLEMLERİ SÜRECİ

25-SEK 08-01-02-04.25 TEKNİK GEZİ SÜRECİ
1a_Teknik Gezi Süreci Ana Çati
1b_Fakülte-TMDK Teknik Gezi Süreci
1c_SKS Teknik Gezi Süreci

26-SEK 08-01-02-04.26 LİSANS DERS İNTİBAK İŞLEMLERİ SÜRECİ
1a_Ana Çatì Lisans Ders intibak islemleri Sureci
1b_Fakülte-TMDK Lisans Ders İntibak İslemleri Sureci
1c_ÖİDB_Lisans Ders İntibak İslemleri Sureci

27-SEK 08-01-02-04.27 YENİ DERS AÇMA KAPAMA SÜRECİ
1a_Ana Çatì Yeni Ders Açma Ve Kapatma Sureci
1b_Fakülte-TMDK Yeni Ders Açma Ve Kapatma Sureci
1c_ÖİDB Yeni Ders Açma Ve Kapatma Sureci Sureci

 29-SEK 08-01-02-04.29 AKADEMİK TAKVİM OLUŞTURMA SÜRECİ
1a_Akademik Takvim Olusturma Süreci Ana Çatì
1b_Fakulte TMDK Akademik Takvim Olusturma Sureci
1c_OIDB Akademik Takvimin Olusturulma Sureci
1d_YDY Akademik Takvimin Olusturulma Sureci

30-SEK 08-01-02-04.30 LİSANS PROGRAM AÇMA SÜRECİ
1a_Lisans Program Acma Sureci Ana Cati
1b_Fakulte Lisans Program Acma Sureci
1c_ÖİDB Lisans Program Acma Sureci

35-SEK 08-01-02-04.35 FİNAL SINAV PROGRAMI OLUŞTURMA SÜRECİ

60-SEK 08-01-02-04.60 YKS ve YURT DIPI ÖĞRENCİ KONTENJANLARININ BELİRLENMESİ SÜRECİ
1a_Ana Çatì YKS ve Yurt Dìşì Öğrenci Kontenjanlarìnìn Belirlenmesi süreci
1b_Fakülte-TMDK YKS ve Yurt Dìşì Öğrenci Kontenjanlarìnìn Belirlenmesi süreci
1c_ÖİDB YKS ve Yurt Dìşì Öğrenci Kontenjanlarìnìn Belirlenmesi süreci

61-SEK 08-01-02-04.61 İTÜ İÇİ YATAY GEÇİŞ, ÇAP VE YANDAL BAPVURU VE KABUL SÜRECİ
1a_AnaÇatì İTÜ İçi Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal Başvuru ve Kabul Süreci
1b_Fakülte İTÜ İçi Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal Başvuru ve Kabul Süreci
1c_ÖİDB İTÜ İçi Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal Başvuru ve Kabul Süreci

Yazı İşleri Süreçleri