Görev Tanımları

Bölüm Sekreteri
Fakülte Sekreteri
İdare Amiri
Maaş Mutemedi
Öğrenci İşleri Memuru
Özel Kalem Sekreteri
Personel İşleri Memuru
Satın Alma Memuru
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Yazı İşleri Memuru


 


Faculty Junk Maintenance Committee
Faculty Junk Maintenance Committee

Res. Asst. Tacettin Ayar
Res. Asst. Tacettin Ayar
Res. Asst. Tacettin Ayar
Res. Asst. Tacettin Ayar

Öğretim Üyesi Başvurularını Değerlendirme
ÇAP Komisyonu
ÇAP Komisyonu
Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu