Sıkça Sorulan Sorular

Bilgisayar mühendisliği lisans eğitiminde hangi programlama dilleri öğretiliyor?
Bu programımızda derslerde öğretilen diller C ve C++. Çeşitli derslerin projeleri ve ödevleri için PHP, Java, C#, Prolog, Scheme, Haskell, Python gibi diller de kullanılıyor. Ancak programlama dilleri hızla değişen ve gelişen bir alan olduğundan ve her yıl bazı diller arka planda kalırken bazı yeni diller ortaya çıktığından bölümümüz öğrencilerin belli bir dili öğrenmelerinden çok, yeni dilleri kendi başlarına kısa sürede öğrenebilecek birikimi ve beceriyi kazanmalarına önem verir.

Bölümünüze yatay geçiş koşulları nelerdir?

İTÜ'de üniversite dışı yatay geçişler 2nci sınıfa (3ncü yarıyıl) Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca yapılır. Bu yönetmelik ve İTÜ'de yatay geçişe ilişkin diğer bilgilere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın sayfasından erişilebilmektedir.

Bölümünüzün çift anadal programı (ÇAP) koşulları nelerdir?
İTÜ'de çift anadal programı Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca yapılır. Bu yönetmelik ve başvuru bilgileri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın sayfasında mevcuttur.